Skip to main content

Kwaliteit en Veiligheid

HandsOnCare biedt je de hoogste kwaliteit van zorg en jouw gezondheid en veiligheid heeft continu onze aandacht. Als patiënt kun je erop vertrouwen dat de behandeling veilig verloopt.

ZKN

HandsOnCare is aangesloten bij de Zelfstandig Klinieken Nederland (ZKN). Dit betekent dat wij het ZKN keurmerk mogen uitdragen, wat inhoudt dat wij voldoen aan zeer strenge eisen. Er werken altijd medisch specialisten in een kliniek en de ruimten en apparatuur zijn veilig en hygiënisch. Je hebt niet te maken met (lange) wachtlijsten en kan erop vertrouwen dat de behandeling naar wens verloopt. Klinieken die bij ZKN zijn aangesloten scoren hoog qua klanttevredenheid. Kijk voor meer informatie over ZKN op hun website.

Wat doen wij om die veiligheid te garanderen?

HandsOnCare werkt conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen. Alle handelingen die worden uitgevoerd worden beschreven in protocollen en werkinstructies. Dit is ook vastgelegd in een kwaliteitssysteem. Ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS) draait volledig om veilig werken;  incidenten, klachten, verbetervoorstellen en risico’s worden in dit systeem gemeld en geanalyseerd waarna  de verbeteringen die hieruit voortvloeien worden geïmplementeerd.

Het onderwerp kwaliteit en veiligheid en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen staan standaard geagendeerd op werkoverleggen. HandsOnCare heeft hygiëne hoog ik het vaandel staan zowel van medewerkers, kliniek en apparatuur. Hierop wordt ook nauwlettend gecontroleerd. De kwaliteit en veiligheid wordt geborgd door middel van interne en externe audits. Interne audits zijn controles door eigen medewerkers om te kijken of er volgens de geldende protocollen en werkinstructies gewerkt wordt. Externe audits worden jaarlijks uitgevoerd door een hygiënist en deskundige steriele medische hulpmiddelen voor de hygiëne en steriliteit binnen onze kliniek. De KIWA beoordeelt voldoen aan het ZKN keurmerk, de ziekenhuis apotheker controleert juist beheer en opslag van medicatie. De IGJ controleert onze vestigingen regelmatig op wet- en regelgeving rondom kwaliteit en veiligheid.

Operatiekamers op het hoogste niveau

De operatiekamers van HandsOnCare voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op elk denkbaar gebied.  Dat betekent dat we een operatiekamer Klasse 1 en prestatieniveau 1 hebben, dit zegt iets over de mate waarin de luchtbehandeling van de operatiekamers beheerst wordt.

Geregistreerde en gediplomeerde zorgverleners

Onze chirurgen zijn zowel Europees als Amerikaans gecertificeerd hand- en pols chirurg. De kwaliteiten van onze medisch specialisten en medewerkers worden structureel getoetst. Zij bezoeken regelmatig nascholingsdagen en congressen . Daarnaast zijn alle onze zorgverleners gediplomeerd en gespecialiseerd. Alle onze medewerkers houden hun kennis up-to-date met bij-, nascholing, workshops en trainingen. Door onderling informatie uit te wisselen en elkaar te raadplegen over specifieke problemen van patiënten en/of cliënten werken zij gezamenlijk aan het hoge kwaliteitsniveau waar de Hand on Care voor staat. Een niveau dat niet alleen geldt voor de behandeling, maar ook voor de intake, de voor- en de nazorg.

Vragen?

Als patiënt kun je zelf ook een bijdrage aan leveren aan onze kwaliteit. Informeer de behandelend arts uitvoerig over klachten, medicijngebruik, leefwijze etc. Stel vragen wanneer iets niet duidelijk is, of wanneer je je zorgen maakt. Spreek onze medewerkers gerust aan wanneer je twijfels of vragen hebt over bijvoorbeeld het naleven van hygiëneregels. Zo werken we samen aan optimale veiligheid bij HandsOnCare. Heb je vragen over de veiligheid en kwaliteit bij de HandsOnCare? Stuur dan een mail naar kwaliteit@handsoncare.nl